Terugroepaktie Magura MT6 en MT8 remmen

  • -

Onderstaand bericht ontvingen wij van Magura, ben jij in het bezit van Magura MT6 of MT8 remmen, check dan de productiecode!

Geachte dames en heren,
de kwaliteit van onze produkten en het welzijn van de gebruikers ervan zijn voor ons bijzonder belangrijk. Zodra de veiligheid van onze klanten bedreigt blijkt te zijn, voeren wij, zonder compromissen aan te gaan, corrigerende maatregelen door.

Bij een aantal lot van onze schijfremmen MT6 en MT8 werd vastgesteld dat de correcte werking van deze remmen, bij gebruik bij lage temperaturen, mogelijk niet naar behoren gegeven is. Bij langdurig gebruik onder deze omstandigheden kan het eventueel tot een volledige uitval van de rem komen.

Het gaat zijn uitsluitend om MT6- en MT8-remmen met productienummers kleiner dan of gelijk aan 20531, net zoals alle MT6- en MT8-remmen zonder productienummer. Het productienummer van een specifieke rem kunt u op de remklauw aflezen (zie foto).

Productienummers hoger dan en gelijk aan 20601 zijn, net zoals andere types van de MT-schijfremfamilie zoals MT4, MT2, MTC, MTS en MT Custom, niet van deze omruilactie betroffen.

Om veiligheidsredenen is van een verder gebruik van de betrokken remmen af te raden.
Wij verzoeken U deze informatie aan Uw klanten door te geven  zodat de uiteindelijke eindgebruiker (indien bekend) van deze producten gepast kan reageren. Tegelijkertijd zullen wij de markt informeren via de vakpers, internetportalen en onze eigen website.

Verloop van de omruilactie voor de eindgebruiker:
De eindgebruiker registreert zich op Magura (Gelieve de betrokken remmen na ontvangst van deze informatie met onmiddellijke ingang niet meer te gebruiken) met vermelding van de MAGURA-handelaar (fietsenwinkel) of de MAGURA-Service-Partner waarover hij de omruil wil laten afwikkelen. Bij deze registratie ontvangt de eindgebruiker een identificatienummer dat hij samen met de betrokken rem (remgreep met klembeugel en schroeven, remleiding en remklauw) aan de MAGURA-handelaar van zijn keuze of de MAGURA-Service-Partner overhandigt.

Opgepast: elke individuele rem heeft een identificatienummer nodig. Mochten beide remmen van een fiets getroffen zijn, zijn 2 registraties (=2 identificatienummers) nodig.

Kom je er niet uit dan ben je uiteraard van harte welkom bij ons in de winkel, dan helpen wij je verder.