Vrijwillige terugroep PRO en SHIMANO fietshandschoenen

  • -

NUNSPEET – Onlangs is Shimano op de hoogte gesteld van het feit dat, in tegenstelling tot strikte contractuele specificaties, bepaalde PRO, SHIMANO en SAINT fietshandschoenen, gefabriceerd door Shimano’s leverancier in Pakistan, sporen bevatten van Benzidine die de vastgestelde EU-normen overschrijden.

Als voorzorgsmaatregel heeft Shimano besloten tot een vrijwillige terugroep van alle PRO, SHIMANO en SAINT fietshandschoenen voorzien van een label dat aangeeft dat deze in Pakistan gemaakt zijn of als deze helemaal geen label hebben. Fietshandschoenen die een label hebben dat aangeeft dat ze elders gemaakt zijn vallen buiten deze terugroep. Het label is te vinden aan de binnenzijde van de handschoenen.

Niet meer dragen
Als consumenten een paar fietshandschoenen bezitten die onder deze terugroepregeling vallen of hier niet zeker van zijn, moeten zij direct met het dragen van deze handschoenen stoppen. Vervolgens moeten zij (naar keuze):

a) naar de winkel gaan waar de aankoop heeft plaatsgevonden,
b) de Shimano website bezoeken, of
c) het volgende telefoonnummer bellen: +31 (0)341-272300. Dit is van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00 bereikbaar, voor nadere informatie betreffende de vergoeding van de aankoopsom.